ව්‍යාපාරවල විකාශනය

ස්වයන්පොෂිත අර්ථක්‍රමය / ඍජු නිෂ්පාදනය

වර්තමාන ආර්ථිකය තුල වූ ව්‍යාපාර රටාව අතීතයේ සිට ක්‍රමයේ විකාශනය වුවකි. මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමන සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා එක් එක් යුගවලදී නිපදවීම සිදුවුයේ විවිධකරයටය. ඈත අතීතයේදී මිනිසාගේ අවශ්‍යතා ඉතා සරළ ඒවා විය. මෙම සරළ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා තමන් විසින්ම නිපදවා ගන්නා ලදී. තම අවශ්‍යතා තම විසින්ම සපුරා ගනු ලැබූ නිෂ්පාදන ක්‍රමය ඍජු නිෂ්පාදන ක්‍රමය නම් විය. එවකට පැවති ආර්ථිකය ස්වයං පෝෂිත ආර්ථික ක්‍රමය වේ.

පුද්ගල විශේෂීකරණය

කල්ගතවත්ම මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා සංකීර්ණ විය. විවිධ විය. එම නිසා තම නිපදවන දෙයින් පමණක් තෘප්තිමත් වීමට මිනිසාට නොහැකි විය. තමාට නිපදවිය හැකි භාණ්ඩ හා සේවා තම අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට වඩා වැඩියෙන් නිපදවීමට සිදු විය. මෙම පුද්ගල විශේෂීකරණය මත ඇති වූ අතිරික්ත නිෂ්පාදනය ඔවුනොවුන් අතර හුවමාරු කිරීමට පෙලබුනි.

භාණ්ඩ හුවමාරුව

පුද්ගල විශේෂීකරණය මත ඇතිවූ අතිරික්ත නිෂ්පාදනය ඔවුනොවුන් අතර හුවමාරු කර ගැනීම තුලින් භාණ්ඩ හුවමරුව අතිවිය. මෙම භාණ්ඩ හුවමාරු ආර්ථිකය ටික කලක් පැවතියද එහි පැවති විවිධ දුෂ්කරතා නිසා වැඩි කලක් පවත්වාගෙන යාමට අසීරු විය.

ව්‍යාපාරවල විකාශනය

 

භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමයේ පවතී දුර්වලතා

  1. කුඩා එකක වලට බෙදීමේ අපහසුව
  2. රැස්කර තබා ගැනීමේ අපහසුව
  3. වුවමනා එකිනෙක නොගැලපීම හෙවත් ද්වික සමපාතය නොමැති වීම.
  4. රැගෙන යාමේ අපහසුව

මුදල් භාවිතය සහ මුදලේ විකාශය

භාණ්ඩ හුවමාරුවේ පවතී මෙම දුර්වලතාව මගහරවා ගැනීමට පොදු පිළිගත් හුවමාරු මාධ්‍යක අවශ්‍යතාවය මිනිසාට දැනගන්නට විය. මේ අනුව හුවමාරු මාධ්‍ය ලෙස විවිධ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරමින් අද භාවිත වන්නා වූ විද්‍යුත් මුදල් දක්වා විකාශනය විය.

  • ද්‍රව්‍ය භාවිතය :- හුවමාරු ක්‍රමයේ විවිධ දුෂ්කරතා නිසා පොදුවේ පිළිගත් මාධ්‍යයක් ලෙස පළමුවෙන්ම භාවිතා වුයේ ද්‍රව්‍ය මුදල්ය. උදා :- සිප්පි කටු, දුම්කොළ , පිගන් කැබලි, ලුණු , සතුන්ගේ ඇට කැබලි
  • ලෝහ මුදල් :- ද්‍රව්‍ය මුදල් වල පැවති විවිධ දුෂ්කරතා නිසා පසුකලෙක නයිසර්ගික වටිනාකමක් ඇති තබ ,පිත්තල , රිදී , රන්, වැනි ලෝහ වර්ග මුදල් ලෙස භාවිතයට ගැනිණි.
  • නෝට්ටු හා කාසි :- රන්, රිදී වැනි ලෝහ ද්‍රව්‍ය වල පැවති හිගතාවය නිසා මුදල් ලෙස ලෝහ ද්‍රව්‍ය භාවිතයට අපහසු විය. මේ නිසා මුදල් භාවිතයේ නාමික අගයක් ගත් කාසි නෝට්ටු ලෙස වෙනස් විය. බැංකු ප්‍රචලිත වීමත් සමගම චෙක්පත් වැනි මුල්‍ය පත්‍රිකා ද මුදල් ලෙස භාවිතයට ගැනිණි.
  • බැංකු මුදල්
  • විද්‍යුත් මුදල් ( E- Cash ) :- වර්තමානයේ ණයපත් (credit Card ) හරපත් (Debit Card) වැනි විද්‍යුත් මුදල් භාවිතය දිනෙන් දින ප්‍රචලිත වේ.

දියුණු සමාජයේ ආරම්භක අවධි වන විට භාණ්ඩ හුවමාරුව අභාවයට ගොස් හුවමාරු කටයුතු සදහා අන්තර් මාධ්‍ය ලෙස මුදල් යොදා ගනිමින් වුවමනා සපුරා ගැනීමට පහසු විය.

ව්‍යාපාරවල විකාශනය

 

මේ නිසා භාණ්ඩ සදහා ඇති ඉල්ලුම වැඩිවේ. පටු අවශ්‍යතා වෙනස්වීම් පුළුල් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට සම්බන්ධව ආහාර , ඇදුම් , ගෘහ භාණ්ඩ , නිවාස ආදී විවිධ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන විය. කෙසේ වුවද අතිරික්ත නිෂ්පාදනය වුයේ භාණ්ඩ හුවමාරුව නිසාය. භාණ්ඩ හුවමාරුව සමග වෙළදපොල බිහිවිය. වක්‍ර නිෂ්පාදනය යනු තමාට නිපදවිය හැකි භාණ්ඩ අතිරික්තව නිපදවා එම අතිරික්තය වෙළදපොලට අලෙවි කිරීමයි. මේ අනුව වෙළද පොළ සදහා නිෂ්පාදනය වක්‍ර නිෂ්පාදනය වේ.

වක්‍ර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුල භාණ්ඩ නිපද වූ සියල්ල පරිභෝජනයක් නොකරන නිසා ඒවා රැස්කර තබාගත යුතුය. එයට ගබඩා පහසුකම් සලසා ගත යුතුය. එමෙන්ම මෙම භාණ්ඩ අවශ්‍ය වෙලාවට පාරිභෝගිකයා අතට පත් කිරීමට එනම් බෙදාහැරීමේ ක්‍රියාවලියට ප්‍රවාහනය , ක්‍රියාත්මක කල යුතුය. වෙළද ගනුදෙනුවලදී එම කටයුතු පහසු කිරීමට බැංකු කටයුතු අවශ්‍ය විය. මෙම සියලු කාර්යයන් ඉටු කිරීමේදී සිදුවන අවධානය සමනය කිරීමට රක්ෂණ කටයුතු වල අවශ්‍යතාවය පැන නැගුණි. ගනුදෙනුකරුවන් අතර තොරතුරු හුවමාරු කිරීමට සන්නිවේදන ය වැදගත් හුවමාරුමය කාර්යයක් විය.

වෙළදපොල පදනම් කරගත් නිෂ්පාදනය පාරිභෝගිකයා වෙත යොමු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමට ගබඩාකරණය , ප්‍රවාහනය, රක්ෂණය, බැංකු කටයුතු හා සන්නිවේදනය ආදී උපකාරක සේවා ප්‍රයෝජනවත් වේ. ඒ අනුව වෙලදාම් හා මෙම උපකාරක සේවාවල එකතුව වාණිජ්‍යය යනුවෙන් හැදින්වේ.

කතෘ :- කෝට්ටගොඩ විතානගේ වෙරංගා
බප/කළු/ගුරුළුගෝමි විද්‍යාලය
වාණිජ අංශය

1. ව්‍යාපාර සංකල්ප

මෙහි සදහන් වන කිසිදු කරුණක් කුමන හෝ ආකාරයකින් උපුටා පල කිරීම සපුරා තහනම් වේ. මෙහි සම්පුර්ණ පරම අයිතිය ගුරුගෙදර වෙබ් අඩවියෙහි කතෘන් සතුවේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *