INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS- SI UNITS

ග්‍රීක හෝඩිය (GREEK ALPHABET)

කැපිටල්
(CAPITAL)

සිම්පල්
(SIMPLE)

ඉංග්‍රීසි නාමය සිංහල නාමය
A Alpha ඇල්ෆා
B Beta බීටා
r Gamma ගැමා
E Epsilon එප්සයිලෝන්
Z Zeta  සීටා
H Eta ඊටා
I Iota අයෝටා
K Koppa කපා
^ lambda ලැම්ඩා
M Mu මියු
N Nu නියු
O Omicron ඔමික්‍රෝන්
II Pi පයි
P Rho රෝ
T Tau ටෝ
Y Upsilon උප්සිලෝන්
X Chi ඩයි

අන්තර්ජාතික ඒකක ක්‍රමය (SI ඒකක )

1960 දී 11 වන වරට රැස් වූ කිරුම් පඩි හා මිනුම් පිළිබද අන්තර් ජාතික සම්මේලනය මීටරය නැවත වරක් අර්ථ දක්වන ලදී. මෙවර එය අර්ථ දක්වනු ලැබුවේ ක්‍රිප්ටන් 86 පරමාණුව මගින් නිකුත් කරනු ලබන විකිරණයේ තරංග ආයාමයේ දිග අනුසාරයෙනි.

එමෙන්ම 11 වන සම්මේලනයේදී සිදු වූ වැදගත් සිදුවීමක් වන්නේ අන්තර්ජාතික ඒකක ක්‍රමය (International System Of Units ) හෙවත් SI ඒකකයක ක්‍රමය හදුන්වාදීම හා එය සාමාජික රටවලට නිර්දේශ කිරීමය. මෙම SI එකක ක්‍රමය යනු පැවති මෙට්‍රික් ක්‍රමය තව දුරටත් විකාශය කර අලුත් එකක අර්ථ දක්වා වඩාත් ක්‍රමවත් ලෙස නීති පද්ධතියක් ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇති ඒකක ක්‍රමයකි.

1960 දී ඉදිරිපත් කරන ලද SI එකක ක්‍රමය සමන්විත වුයේ මූල ඒකක 6කිනි. 1968 දී 14 වන වරට රස වූ කිරුම් පඩි හා මිනුම් පිළිබද සම්මේලනය , මවුලය නම් වූ තවත් මුල ඒකකයක් SI එකක ක්‍රමයට එකතු කරන ලදී.

1983 දී 17 වන වරට රස වූ කිරුම් පඩි හා මිනුම් පිළිබද සම්මේලනය මීටරය පමණක් නැවත අර්ථ දක්වන ලැබිය. මෙවර එය යම් නිශ්චිත කාලයක් තුල රික්තකයකදී ආලෝකය ගමන් කරන දුර ලෙස අර්ථ දක්වන ලදී.

අද ලෝකය පුර වැඩි රටවල් ප්‍රමාණයක කිරුම්  හා මිනුම් කටයුතු සදහා යොදා ගන්නේ SI එකක ක්‍රමයයි. මැනිය යුතු රාශීන් සියල්ලම පහේ මැනීම සදහා අවශ්‍ය එකක ඇතුලත්ව තිබීමත්, එය භාවිතයට ඇති පහසුවත් මෙම ක්‍රමය ප්‍රචලිත වීමට වඩාත් හේතු විය.

ශ්‍රිලංකාවේ හා SI ඒකක ක්‍රමය

ශ්‍රීලංකාව තුල කිරුම් හා මිනුම් කටයුතු සදහා SI එකක ක්‍රමය භාවිතය නීති ගත කරන ලද්දේ 1974 අංක 24 දරණ කිරුම් හා මිනුම් (සංශෝධිත) පනත යටතේය. ශ්‍රිලංකාවේ සියලුම වාණිජ හා කර්මාන්ත කටයුතු සදහා SI  ඒකක ක්‍රමය භාවිත කිරීමට මෙම පනතින් ඉඩ සැලසිණ.එතැන් සිට ඒ වනතුරුත් අප රට තුල මුල් බස තිබු “බ්‍රිතාන්‍ය එකක ක්‍රමය” (British System ) ලෙස හදුන්වන ආඩි, රාත්තල්,තත්පර, ඒකක ක්‍රමය ක්‍රමයෙන් භාවිතයෙන් බැහැරව ගොස් අද වන විට බොහෝ වාණිජ හා කර්මාන්ත කටයුතු සදහා යොදා ගනු ලබන්නේ SI ඒකක ක්‍රමයයි.

ශ්‍රිලංකාවේ පාසල් වල හා ප්‍රසිද්ධ පාසල් විභාග සදහා SI ඒකක භාවිතයට ගැනීම 1976 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලදී.එහෙත් 1976 සිට 1979 දක්වා කාලය එතෙක් පාසල් වල භාවිත කරන ලද්දේ බ්‍රිතාන්‍ය ක්‍රමයේ හා සී.ජී.ක්‍රමයේ (cm,g , තත්පර ක්‍රමය) ඒකක වල සිට SI ඒකක වලට හැරීම සදහා වන පරිවර්තන කාලය ලෙස සලකන ලදී. 1980 වසරේ සිට සියලුම ප්‍රසිද්ධ පාසල් විභාග සදහා SI ඒකක පිළිබද අංග සම්පුර්ණ දැනුමක් අපේක්ෂා කිරිය.

මේ නිසා සියලුම සිසුන් SI ඒකක පිළිබද පැහැදිලි අවබෝදයක් ලබා ගැනීමට ද ඒවා නිවැරදිව භාවිත කිරීමටද උගත යුතු වේ.

අන්තර්ජාතික ඒකක ක්‍රමය – (SI ඒකක)
(INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS- SI UNITS)

මුල ඒකක SI ඒකක ක්‍රමයේ මුල ඒකක හතක වෙයි.

භෞතික රාශිය  SI ඒකක නාමය සම්මත සංකේතය  එකකය ඉංග්‍රීසියෙන් 
1.දිග මීටරය m metre
2.ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් kg kilogramme
3.කාලය තත්පරය s second
4.තාපගතික – උෂ්ණත්වය කෙල්වින් K kelvin
5.විද්යුත් ධාරාව ඇම්පියර් A ampere
6.දීප්ත තීව්‍රතාවය කැන්ඩෙලාව cd candela
7.ද්‍රවුය ප්‍රමාණය මවුලය mol mole

SI ඒකක ක්‍රමයේ පරිපුරක එකක දෙකක් වෙයි.

භෞතික රාශිය  SI ඒකක නාමය සම්මත සංකේතය  එකකය ඉංග්‍රීසියෙන් 
1.තල කෝණය රේඩියනය rad radion
2.ඝන කෝණය ස්ටේරෙඩියනය sr steradian

පරිපුරක එකක අර්ථ දැක්වීම .

පරිපුරක ඒකක අර්ථ දක්වනු ලබන්නේ ජයමිතිකවය.

1.රේඩියනය -(rad)

රේඩියනය යනු තල කෝණය (plane Angel ) මැනීමේ SI ඒකකයයි. එදියනය වූ කලි, වෘත්තයක පරිධියෙහි එහි අරයට සමාන දිගක් ඇති වෘත්ත චාප කොටසකින් වෘත්තයෙහි කේන්ද්‍රයේ අපතනය කරනු ලබන තල කෝණයයි.

2.ස්ටේරෙඩියනය-(steradian)

ස්ටේරෙඩියනය යනු ඝන කෝණය (Solid Angle ) මැනීමේ SI ඒකකයයි.ස්ටේරෙඩියනය අර්ථ දක්වනු ලබන්නේ r අරයන් ඇති ගෝලයක පෘෂ්ටයෙහි, r වර්ගයට සමාන වර්ග ඵලයක් ඇති පෘෂ්ට කොටසකින් එම ගෝලයේ කේන්ද්‍රයේ අපතනය කරන ඝන කෝණය ලෙසය.

සංයුක්ත  සහිත SI ව්‍යුත්පන්න ඒකක 

විවිධ විෂයන් යටතේ ඇති නොයෙකුත් භෞතික රාශීන් මැනීම සදහා වූ සංයුක්ත නම සහිත SI ව්‍යුත්පන්න ඒකක විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇත.

භෞතික රාශිය SI ඒකක නාමය
වර්ගඵලය වර්ග මීටර
පරිමාව ඝන මීටර
ස්කන්ධ ප්‍රවාහ සීග්‍රතාව තත්පරයට කිලෝග්‍රෑම්
රේඛීය ප්‍රවේගය තත්පරයට මීටර
රේඛීය ත්වරණය වර්ග තත්පරයට මීටර
කෝණික ප්‍රවේගය තත්පරයට රේඩියන
කෝණික ත්වරණය වර්ග තත්පරයට රේඩියන
ඝනත්වය ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම්
දුස්ශ්‍රාවිත සංගුණකය පැස්කල් තත්පර
වය්වර්තව නිවුටන් මීටර්
බල ඝුර්ණය නිවුටන් මීටර්
අවස්ති ඝුර්ණය කිලෝග්‍රෑම් වර්ග මීටර
ගම්‍යතාව තත්පාරයට කිලෝග්‍රෑම් මීටර
පෘෂ්ටික ආතතිය මීටරයට නිවුටන
යං මාපාංකය වර්ග මීටරට නිවුටන

ව්‍යුත්පන්න ඒකක

SI එකක ක්‍රමය යටතේ ව්‍යුත්පන්න ඒකක විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇත. මේවයේ අර්ථ දැක්වීම් කරනු ලබන්නේ මුල හා පරිපුරක ඒකක පදනම් කරගෙනය. මෙම විශාල සංඛ්‍යාවක් වන ව්‍යුත්පන්න ඒකක අතරින් සමහරක් සදහා විශේෂ නම් ඇත. ඒවා විශේෂ නම සහිත SI ව්‍යුත්පන්න ඒකක  ලෙස හදුන්වනු ලැබේ. විශේෂ නම් නොමැති ඒකක සංයුක්ත නම සහිත SI ව්‍යුත්පන්න ඒකක ලෙස හැදින්වේ.

SI ඒකක ක්‍රමය භාවිතයේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරණු.

1.SI එකක ක්‍රමයේදී, යම් භෞතික රාශියක් මැනීම සදහා භාවිත කල යුත්තේ නියමිත එකක වර්ගය හා එහි ගුණාකාර හා උප ගුණාකාර පමණකි.

2.එක වාචික හෝ බහු වාචික යන අවස්ථා දෙකෙහිදීම ඒකක සංකේත වශයෙන් යෙදිය යුත්තේ එකම සම්මත සංකේතයයි.

3.පුද්ගලයන්ගේ නම අනුව නම්කර ඇති ඒකක සංකේත හැර අනෙකුත් සියලුම සංකේත සදහා ඉංග්‍රීසි සිම්පල් අකුරු (Simple Letteres ) යෙදිය යුතුවේ. පුද්ගල නම අනුව නම්කර ඇති සංකේතවල පමණක් මුල් අකුරු ඉංග්‍රීසි (Capital Letters) යුතුය.

4.ඒකක සංකේත භාවිත කල යුත්තේ සංඛ්‍යාත්මක වටිනාකමට පසුවය. එමෙන්ම සංකේතය සංඛ්‍යාවෙන් ස්වල්පයක් ඇත් කර ලිවිය යුතුය.

5.දශලක්ෂයක් හෝ ඊට වැඩි රාශියක් හැදින්වීම සදහා වන උපසර්ග වා සංකේත කැපිටල් ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් දැක්විය යුතුය. එයට වඩා අඩු රාශීන් හදුන්වන සංකේත සිම්පල් ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් දැක්විය යුතුය.

6.ගුණාකාර එකක ලිවීමේදී උපසර්ගය හා ඒකකය අතර තිතක් දීම නොකළ යුතුය.

7.ඒකක සංකේතයක් සමග උප සර්ගයක් භාවිත කල යුත්තේ සංඛ්‍යාත්මක අගය 0.1 හා 1,000 අතර පවතින ආකාරයටය.

8.උපසර්ග, ඒකකයන්ගේන් වෙන්කොට ලියනු අබේ.

9.එක ඒකකයක් සදහා භාවිත කලයුත්තේ එක උපසර්ගයක් පමණි.

10.එකට වැඩ අඩු සංඛ්‍යාවල දශම තිතට පෙර බින්දුවක් තිබිය යුතුය.

ADVANCED LEVEL PHYSICS
ටිල්නි ද සිල්වා
B.Sc(Phy)Sp.Hons,M.I.P(SL)
ග්‍රන්ථයකින් පල කරන ලදී.

මෙහි සදහන් වන කිසිදු කරුණක් කුමන හෝ ආකාරයකින් උපුටා පල කිරීම සපුරා තහනම් වේ. මෙහි සම්පුර්ණ පරම අයිතිය සිප්සවිය වෙබ් අඩවියෙහි කතෘන් සතුවේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *