මහාචාර්ය සෙනරත් පරණ විතාන

උපන්නෝ මිය යති. මිය ගියත් සදා කල් ජීවත් වන පුද්ගලයෝ ද වෙති. මෙවන් පුද්ගලයෝ විරලය. විරල පුද්ගලයන් අතර අතිශය විරල විද්වතකු ගේ ජන්ම දිනයක්‌ සැම වසරක ම දෙසැම්බර් 26 වැනි දිනට යෙදෙයි. පුරාවිද්‍යාව හා අපේ අතීතය පිළිබඳ දැනුම් සම්භාරය පොදු ජනතාව අතරටත් ඉන් නො නැවතී මුළු මහත් ලෝකයටත් ගෙන ගියRead More →