සන්නිවේදනය යනු කුමක්ද?

ජනමාධ්‍ය ප්‍රචලිත වීමත් සමග සන්නිවේදන විෂය පිළිබද ලාංකේය උගතුන්ගේ අවධානය යොමු වුයේ 1960,1970 දශකවල සිටියි. විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් ඇරබුනු සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය පිළිබද පාටමාලා සමග ”සන්නිවේදනය” යන වචනයද බෙහෙවින් ජනප්‍රිය විය. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ Communication යන පදයෙන් කෙරෙන අර්ථ සමුදාය ප්‍රකාශ කිරීම සදහා ”සන්නිවේදනය” යන සිංහල වචනය සකස්කොට ගෙන ඇත. Communication යන්න ,Read More →